Vad är livscoaching?


Coaching handlar om att hjälpa såväl sig själv som andra människor att nå mål i livet. Inte genom att komma med färdiga lösningar, för de har vi själva inom oss. Det gäller bara att lyfta fram dem i ljuset. Ett coachingsamtal innebär att allt fokus ligger på dig och din livssitustion.

Livscoaching ska leda till att du tydligare kan se meningen och målen med ditt liv. Exempel på utvecklingsområden: Livsstil, hälsa, träning, yrke, karriär, relationer, stress, självkänsla, målsättning och familj.

Målet med coaching är helt enkelt att du ska må bättre. Du ska känna dig säker och trygg i vilken väg du ska gå härnäst. Då utvecklas du i en för dig positiv riktning och får mer kraft och energi. Därmed upplever du mindre stress.

Coachens uppgift är att hjälpa dig att få en förhöjd medvetenhet och skapa självmotivation. Coaching ger energi, fokus och struktur. Det handlar om att uppnå resultat med dig i centrum.

ARBETSSÄTT

Alla möten är unika och arbetssättet varierar från person till person. Generellt sett gör man en nulägesanalys och utifrån det går man vidare till förändringsprocessen. Vad vill jag förändra i mitt liv? Hur motiverad är jag till att ta tag i förändringsaebetet? När ska jag ha uppnått mina mål? Samtalen blandas med uppgifter och frågor. Och som sagt svaren har du inom dig själv och med coaching får du det stöd som behövs för att lyckas.

UPPLÄGG

Du avgör själv hur många gånger du vill bli coachad och det kan variera från person till person. Allt från tre till över tio gånger. Det viktiga är att du utvecklas och att du känner dig trygg under resans gång. Jag har tysnadsplikt.

Samtalen sker hos mig i Borlänge eller via telefon.