Här speglas datorn i fönstret och bakom det spelar Mats in sitt baskomp.